ETY media е развита главно в две направления:
СТУДИО ETY - ориентирано основно към производство и разпространение на Радио и Телевизионни продукти;
ETY КОНСУЛТ - консултация и съдействие при лицензиране и оборудване в областта на радио и телевизионната продукция.

Заповядайте и се запознайте по-подробно с нас и нашата дейност,
добре дошли.

EMY студио - дейности
EMY консулт - дейности

дизайн: