ETY КОНСУЛТ
Предлага на желаещите да се регистрират като Радио или ТВ оператори съдействие при изработването и подготовката на документите, необходими за регистрация и лицензирането като такива.

Изработва технически проекти за Радио и ТВ оператори.

Изработва програмни проекти за Радио и ТВ оператори.
Съдейства при подбор на специалисти за работа в Радио и ТВ станции.

Доставя и оборудва Радио и ТВ студиа.

EMY студио - дейности

дизайн: